De ce este autismul așa greu de diagnosticat?

Principala caracteristică a autismului este varietatea, acesta apărând  și manifestându-se în diverse forme. Nu există doi autiști la fel și nici nu este obligatoriu ca toate simptomele și manifestările să se regăsească în toate cazurile.  Simptomele se prezintă sub diferite forme, la diferite vârste de dezvoltare sau cronologice.

            În cadrul întârzierilor comportamentale din autism apar deficiențe pe următoarele paliere:  dezvoltarea senzorială, cognitivă, comunicare și limbaj, interacțiune socială, atenție, spectrul emoțiilor, jocul cu alți copii de aceeași vârstă, întârzieri de imitație și dezvoltarea abilităților de autoservire.  Excesele comportamentale  fac referire la accesele de furie,  agresivitate, auto-mutilare, agresiune,  comportamentele ritualice și auto-stimulatoare, obsesive, stereotipe, hiperkinetism. Mulți indivizi cu întârzieri în dezvoltare prezintă  însă o serie de comportamente tipice sau normale, unele dintre ele purtând denumirea de „talente izolate” sau „eclave de funcționare intelectuală intactă”: memoria, motricitatea, interesele speciale.              Eterogenitatea extremă în prezentarea fenotipică din TSA prezintă provocări investigative și clinice în evaluarea severității simptomelor. Această eterogenitate poate fi atribuită, cel puțin parțial, diferențelor  în caracteristicile individuale (vârsta cronologică, coeficientul de inteligență (IQ) și nivel limbajului) care nu au legătură cu trăsăturile de bază ale autismului însă afectează fenotipurile comportamentale din autism, mascând posibila severitate a simptomelor.

Scroll to Top